Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRjk2mclJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Mundipharma Vietnam

SỨ MỆNH
Mundipharma dốc sức để giảm bớt sự đau khổ cho bệnh nhân và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.

PHƯƠNG PHÁP
Là một mạng lưới các công ty liên kết độc lập, chúng tôi đặt bệnh nhân vào trung tâm của mọi hoạt động chúng tôi thực hiện. Điều này bao gồm cam kết cung cấp các dược phẩm điều trị có chi phí phù hợp, và tập trung vào các lĩnh vực điều trị chuyên khoa mà chúng tôi có thể tạo nên sự khác biệt lớn nhất: Giảm đau và Chăm sóc Sức khỏe Người tiêu dùng.

NGUYÊN TẮC
Phương châm lấy bệnh nhân làm trung tâm của chúng tôi được hỗ trợ bằng sự đổi mới để tạo đột phá trong khoa học mà kết quả là có được các loại dược phẩm tốt hơn, cũng như tinh thần kinh doanh để tăng trưởng nhằm gia tăng số bệnh nhân mà chúng tôi có thể phục vụ.

  • hZWYnJRjk2mclJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmVqbJptb7Cx

Company Menu

Why Mundipharma Vietnam ?

SỨ MỆNH

Mundipharma dốc sức để giảm bớt sự đau khổ cho bệnh nhân và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.

PHƯƠNG PHÁP

Là một mạng lưới các công ty liên kết độc lập, chúng tôi đặt bệnh nhân vào trung tâm của mọi hoạt động chúng tôi thực hiện. Điều này bao gồm cam kết cung cấp các dược phẩm điều trị có chi phí phù hợp, và tập trung vào các lĩnh vực điều trị chuyên khoa mà chúng tôi có thể tạo nên sự khác biệt lớn nhất: Giảm đau và Chăm sóc Sức khỏe Người tiêu dùng.

NGUYÊN TẮC

Phương châm lấy bệnh nhân làm trung tâm của chúng tôi được hỗ trợ bằng sự đổi mới để tạo đột phá trong khoa học mà kết quả là có được các loại dược phẩm tốt hơn, cũng như tinh thần kinh doanh để tăng trưởng nhằm gia tăng số bệnh nhân mà chúng tôi có thể phục vụ.

VN-0121-V1-0420

1. Lãnh đạo trao quyền: Lãnh đạo bản thân và lãnh đạo người khác, phấn đấu để là mô hình mẫu mực
    Leadership Empowering: Leads self and others; strives to be a role model


2. Thống nhất: Nhân diện và giải quyết các thách thức với người có quyền lợi liên quan trong và ngoài công ty (nhân viên, khách hàng…)
    Alignment: Identifies and solves challenges for internal and external stakeholders


3. Trách nhiệm: Hành động có đạo đức, công bằng và minh bạch; luôn chọn làm điều đúng ngay cả khi không ai biết.
    Accountability: Acts ethically, fairly and openly; does the right thing even if no one else is watching


4.  Đạt kết quả: Đặt ra và đạt tiêu chuẩn công việc cao; đạt và vượt mong chờ của công ty
     Performance driven: Sets and achieves high standards of performance; meets and exceeds expectations

VN-0121-V1-0420


Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến bất thường và Việt Nam đã ghi nhận những ca mắc đầu tiên là nhân viên y tế, Mundipharma bắt đầu chiến dịch. Đồng hành cùng nhân viên y tế phòng chống COVID-19, thông qua việc trao tặng thuốc xịt họng BETADINE® Throat Spray (chứa hoạt chất Povidone Iodine) và bánh xà phòng BETADINE® đến gần 70 các bệnh viện trên toàn quốc, đặc biệt là các bệnh viện đang tiếp nhận và điều trị các ca bệnh do COVID-19 như bệnh viện Chợ Rẫy, Bạch Mai, Nhiệt đới Trung ương, Nhiệt đới TP.HCM, các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh tại Cần Thơ, Hải Phòng, Quảng Ninh… và các bệnh viện dã chiến.

Mundipharma mong muốn thông qua chương trình sẽ góp phần giúp đội ngũ nhân viên y tế được bảo vệ sức khỏe trong công tác phòng chống và đẩy lùi dịch do COVID-19.

Cùng xem những hình ảnh đầu tiên trong chiến dịch “Đồng hành cùng nhân viên y tế phòng chống COVID-19 trong buổi trao tặng tại bệnh viện Chợ Rẫy, một trong những bệnh viện tuyến đầu trong điều trị COVID-19.

#Mundipharma #Betadine® #chongdichCoVID #Donghanhcungnhanvienyte

Inside review about Mundipharma Vietnam

0.0
0 reviews
0%
employees recommend this company to friends
hZWYnJRjk2mclJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...